Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987; 2009, Nr. 159-7200)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 01 01

(Žin., 2009, Nr. 159-7200)

 

INFOLEX PASTABA: 2020 09 24 įstatymu Nr. XIII-3298 (TAR, 2020, Nr. 2020-21147) nustatyta, kad asmenims, turintiems iki įstatymo Nr. XIII-3298 įsigaliojimo (2021 05 01) išduotus leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais, leidžiama prekiauti šiame leidime nurodytais saugomų rūšių laukiniais gyvūnais. Šių leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų įstatymo 102 straipsnio nuostatomis.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ

ĮSTATYMAS

 

1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-499

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato su natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių, migracijos ar kitu metu pastebimų ar aptinkamų saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių apsauga ir apsaugos reglamentavimu susijusius visuomeninius santykius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir Baltijos jūros ekonominėje zonoje (toliau – Lietuvos Respublikos teritorija).

2. Šiuo įstatymu taip pat siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo 2 priede, įgyvendinimą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Augavietė – augalų ir grybų, jų populiacijų na

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.