Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1515 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2023-11-29, Nr. 2023-22950)
  • 2023-11-30 Galiojantis
    2023-11-30 Įsigalioja
    2023-11-29 Paskelbta
    2023-11-29 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOS ADMINISTRAVIMO IR ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TOBULINTI KOMPETENCIJAS IR (ARBA) JŲ ĮGYTI PER ŠIĄ SISTEMĄ FINANSAVIMO BEI KONKURSO GAUTI FINANSAVIMĄ, SKIRIAMĄ DALYVAUTI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOSE, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1515

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 91 straipsnio 3 dalį:

1. Tvirtinu Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą, finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioju Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) administruoti Individualių mokymosi paskyrų informacinę sistemą.

3. Nustatau, kad Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą, finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto šio įsakymo 1 punktu, nuostatos, susijusios su Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyto profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimu, taikomos, kai Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bus įdiegto

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.