Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1-1 ir 16-1 straipsniais įstatymas (Žin., 1999, Nr. 90-2639)
 • 1999-10-27 Galiojantis
  1999-10-27 Paskelbta
  1999-10-27 Įsigalioja
  1999-10-07 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VETERINARIJOS ĮSTATYMO 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 11 ir 161 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

1999 m. spalio 7 d. Nr. VIII-1350

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 2-15)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 1-1 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1-1 straipsniu:

1-1 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Veterinarija – mokslo ir praktinės veiklos sritis, apimanti gyvulių priežiūrą bei apsaugą, susirgimų diagnostiką ir sergančių gyvulių gydymą, ligų prevenciją, gyvulinių produktų gamybos ir perdirbimo valstybinę priežiūrą, veterinarijos medikamentų ir biologinių preparatų, pašarinių priedų gamybą bei naudojimą, Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugą nuo gyvulių užkrečiamųjų ligų patekimo.

2. Gyvuliniai produktai – visi produktai ir žaliavos, gauti iš žinduolių, paukščių, žuvų, vabzdžių, roplių, vėžiagyvių ir kitų hidrobiontų, moliuskų, sraigių, naudojami žmonių maistui, gyvuliams šerti ir pramonėje.

3. Gyvulių laikytojas – gyvulio savininkas ar kitas asmuo, atsakingas už laikomus gyvulius.

4. Gyvulių laikymo vieta – patalpa, aptverta teritorija, vandens telkinys, kuriuose laikomas gyvulys arba gyvūnas.

5. Gyvulių apskaita – specialiame žurnale daromi įrašai apie gyvulių laikymo vietoje esančius galvijus, kiaules, avis, ožkas ir arklius, jų pardavimą, paskerdimą, kritimą ar kitokį netekimą, pirkimą ir prieauglio atsivedimą.

6. Gyvulių ženklinimas – specialių ausies ženklų su užkoduotais įrašais, pagal kuriuos identifikuojamas gyvulys, įsegimas.

7. Gyvulių supirkimo punktai, karantino bazės – laikinos g

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.