Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4307)
  • 2023-07-01 Galiojantis
    2002-10-09 Paskelbta
    2002-10-01 Įsigalioja
    2002-09-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2023 01 16 įsakymu Nr. D1-21 (TAR, 2023, Nr. 2023-00743) nustatyta, kad asmenys, išklausę medžiotojų mokymo kursus pagal iki įsakymo Nr. D1-21 įsigaliojimo (2023 07 01) galiojusią Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, medžioklės egzaminą laiko Medžioklės egzamino tvarkos aprašo nustatyta tvarka, galiojusia iki įsakymo Nr. D1-21 įsigaliojimo.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠO, MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 30 d. Nr. 510

Vilnius

 

KEISTA (antraštė ir įsakymo tekstas):

2020 06 29 įsakymu Nr. D1-394 (nuo 2020 06 30)

(TAR, 2020, Nr. 2020-14321)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 7 punktu, tvirtinu pridedamus:

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašą.

2. Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 07 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-00743)

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką.

2. Asmuo, norintis įgyti teisę medžioti, pateikęs dokumentus, nurodytus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos min

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.