Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 3, 6, 14, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2024-05-02, Nr. 2024-08221)
 • 2026-05-01 Įsigalioja
  2024-05-02 Paskelbta
  2024-04-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO ĮSTATYMO NR. XII-2769 3, 6, 14, 16 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m. balandžio 25 d. Nr. XIV-2580

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 34 dalį ir ją išdėstyti taip:

„34. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) ar būtinas turto vertinimas ir, jeigu būtina, kas privalo užtikrinti, kad būtų atliktas privalomasis turto vertinimas, ir ar kredito gavėjas turės su tuo susijusių išlaidų, bei kredito gavėjo teisė pasirinkti šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantį turto arba verslo vertintoją, jeigu kredito davėjas reikalauja atlikti privalomąjį įkeičiamo nekilnojamojo turto vertinimą;“.

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Nekilnojamojo turto vertinimas

1. Kai kredito davėja

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.