Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 118-3046)
 • 2017-01-01 Galiojantis
  1997-12-27 Paskelbta
  1997-12-27 Įsigalioja
  1997-12-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJOJE GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, PRIIMTŲ IKI 1990 M. KOVO 11 D., GALIOJIMO LAIKINO PRATĘSIMO

ĮSTATYMAS

 

1997 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-588

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymų, kurių galiojimas laikinai pratęsiamas, sąrašas

KEISTA:

1. 1999 12 07 įstatymu Nr. VIII-1470 (nuo 1999 12 17)

(Žin., 1999, Nr. 107-3101)

2. 2000 12 20 įstatymu Nr. IX-91 (nuo 2000 12 29)

(Žin., 2000, Nr. 111-3569)

 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, kurie buvo priimti iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimas laikinai pratęsiamas, sąrašą ir į jį įrašyti šiuos įstatymus bei pratęsti jų galiojimą:

1) Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, priimtą 1961 m. birželio 26 d., (Žin., 1961, Nr. 18-147) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2003 m. gegužės 1 d.

KEISTA:

2002 10 31 įstatymu Nr. IX-1167 (nuo 2002 11 22)

(Žin., 2002, Nr. 112-4972)

 

2) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, priimtą 1961 m. birželio 26 d., (Žin., 1961, Nr. 18-148) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2003 m. gegužės 1 d.

KEISTA:

2002 10 31 įstatymu Nr. IX-1167 (nuo 2002 11 22)

(Žin., 2002, Nr. 112-4972)

 

3) NETEKO GALIOS:

2001 12 11 įstatymu Nr. IX-642 (nuo 2001 12 29)

(Žin., 2001, Nr. 110-3989)

 

4) NETEKO GALIOS:

2001 06 21 įstatymu Nr. IX-390 (nuo 2001 07 01)

(Žin., 2001, Nr. 55-1947)

 

5) NETEKO GALIOS:

2001 12 11 įstatymu Nr. IX-642 (nuo 2001 12 29)

(Žin., 2001, Nr. 110-3989)

 

6) Lietuvos Respublikos pataisos darbų kodeksą, priimtą 1971 m. liepos 15 d., (Žin., 1971, Nr. 20-142) su vėlesniais pakeitimais ir pa

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.