Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22-1, 26, 28, 32, 44, 58, 62, 67, 71, 79, 85, 94, 99, 100, 101, 102, 103-1, 104, 105-2, 105-3, 105-4, 106-1, 108, 113, 114, 115, 115-1, 118, 123, 125, 127, 140-2, 140-8, 140-9, 140-13, 140-18, 140-21, 140-28 straipsnių ir priedo pakeitimo, 140-16, 140-19 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas (TAR, 2024-06-07, Nr. 2024-10549)
 • 2025-01-01 Įsigalioja
  2024-06-07 Paskelbta
  2024-05-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 2, 3, 4, 5, 11, 21, 221, 26, 28, 32, 44, 58, 62, 67, 71, 79, 85, 94, 99, 100, 101, 102, 1031, 104, 1052, 1053, 1054, 1061, 108, 113, 114, 115, 1151, 118, 123, 125, 127, 1402, 1408, 1409, 14013, 14018, 14021, 14028 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO, 14016, 14019 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2024 m. gegužės 30 d. Nr. XIV-2673

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 113 dalimi:

„113. Laikino apgyvendinimo vieta – pagal šį Įstatymą apgyvendinamiems užsieniečiams tam tikrą laiką gyventi skirta vieta, kurią valdo, administruoja arba parenka priėmimą užtikrinanti įstaiga.“

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 141 dalimi:

„141. Leidimo gyventi šalyje kortelė – dokumentas, kuriuo patvirtinama Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, arba kito asmens, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise ir nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, teisė laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.“

3. Papildyti 2 straipsnį 142 dalimi:

„142. Leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė – dokumentas, kuriuo patvirtinama Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, arba kito asmens, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise ir nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.“

4. Buvusią 2 straipsnio 141 dalį laikyti 143 dalimi.

5. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 171 dalį.

6. Papildyti 2 straipsnį nauja

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.