Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2005 04 20

(Žin., 2004, Nr. 153-5571)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2389 (Žin., 2012, Nr. 136-6960) nustatyta, kad iki 2013 m. liepos 1 d. pradėti rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai baigiami rengti ir tvirtinami pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas ir kitus šių teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentavusius teisės aktus, galiojusius iki 2013 m. liepos 1 d. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai – kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų ribų planai, saugomų vietovių ir apsaugos zonų tvarkymo planai ir saugomų vietovių ir apsaugos zonų tvarkymo planai, parengti ir patvirtinti pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, galiojusias iki 2013 m. liepos 1 d., ir kitus šių teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentavusius teisės aktus, prilyginami tvarkymo planams.

2. 2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2574 (TAR, 2016, Nr. 2016-20301) nustatyta, kad:

1) iki įstatymo Nr. XII-2574 įsigaliojimo dienos (2017 01 01) išduoti kvalifikacijos atestatai galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;

2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų specialistų kvalifikacijos atestatai, įgyti iki įstatymo Nr. XII-2574 įsigaliojimo (2017 01 01), prilyginami įstatymo Nr. XII-2574 nustatyta tvarka išduotiems nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų kvalifikacijos atestatams. Specialistų kvalifikacijos atestatai keičiami iki pasibaigiant jų gal

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
Adlex profesinė advokatų bendrija
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Aničas, Pakšys ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.