Jūs esate čia: Įrankiai > Skaičiuoklės > Žyminio mokesčio skaičiuoklė
 • Žyminio mokesčio skaičiuoklė
  Bylos tipas:
  select
  Sprendimo tipas:
  select
  `
  Prašymo tipas:
  select
  Koncesijos tipas:
  select
  Ieškinio suma, Eur:
  Vartotojų kainų indeksas:
  Pateikiant elektroninių ryšių priemonėmis bei išreiškus pageidavimą procesinius dokumentus gauti tik šiomis priemonėmis (mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 5 Eur)
  Jeigu prieš kreipdamosi į teismą šalys ginčą sprendė mediacijos būdu (mokama 75 procentai 80 str. 1 d. nurodytos mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 5 Eur)
  Norminis pagrindas:
  Pagal CPK 80 str.1 d. 1p.:
  Nuo ieškinio sumos: iki 30 000 eurų – 3 %, bet ne mažiau kaip 20 eurų;
  nuo didesnės kaip 30 000 eurų sumos iki 100 000 eurų – 900 eurų + 2 % nuo ieškinio sumos, viršijančios 30 000 eurų;
  nuo didesnės kaip 100 000 eurų sumos – 2300 eurų + 1 % nuo ieškinio sumos, viršijančios 100 000 eurų.
  Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti 15 000 eurų;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Paskelbtas indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  Taikytinas indeksas apskaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo, kuriame nustatytas žyminis mokestis ir teismo baudos, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios.
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 6 p.:
  100 Eur;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 7 p.:
  ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 10 eurų;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 8 p.:
  pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 10 eurų;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 9 p.:
  50 eurų, išskyrus šiame Kodekse numatytus atvejus;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 2 d.:
  Už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šioje dalyje nurodytus atskiruosius skundus mokamas 50 eurų žyminis mokestis.
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 3 d.:
  50 Eur:
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 4 d.:
  100 Lt;
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (30 000 Lt) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 2 p.:
  200 eurų, išskyrus ginčus dėl sutarčių turtinio pobūdžio nuostatų modifikavimo;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 3 p.:
  300 eurų;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 6 d.:
  500 Eur;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal 441-16 str. 1 d.:
  500 Eur; Šis žyminis mokestis grupės nariams tenka lygiomis dalimis.
  Jeigu grupės ieškinio byloje reiškiami individualaus pobūdžio turtiniai reikalavimai, visų šių reikalavimų dydžiai sudedami ir iš gautos sumos apskaičiuojamas žyminis mokestis pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles. Kiekvienam grupės nariui tenka žyminio mokesčio dalis, proporcinga jo reiškiamo individualaus pobūdžio turtinio reikalavimo dydžiui.

  Žyminį mokestį už grupės ieškinį, įgyvendindamas grupės atstovo teises ir pareigas, sumoka grupės atstovas, o kiekvienam grupės nariui tenkanti žyminio mokesčio dalis iš grupės narių surenkama pagal grupės atstovo patvirtintą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos aprašą. Šiame apraše nustatoma detali bylinėjimosi išlaidų paskirstymo grupės nariams tvarka.

  Šios taisyklės taip pat taikomos ir žyminiam mokesčiui, kurį grupės atstovas sumoka paduodamas grupės apeliacinį ir kasacinį skundus, taip pat prašymą dėl proceso atnaujinimo.
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  300 eurų;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  350 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  1000 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  2000 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  3000 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  5000 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  10000 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1d. 4p.:
  15000 Eur;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 10 p.:
  500 eurų, išskyrus atvejus, kai pareiškimą paduoda juridinio asmens savininkas (savininkai), vadovas, likvidatorius, buvęs ar esamas darbuotojas, valstybės institucija ar įstaiga, taip pat kai pareiškimas dėl juridinio asmens bankroto bylos iškėlimo grindžiamas tuo, kad juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 5d.:
  50 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 5d.:
  100 Eur;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 5 p.:
  5000 Eur;
  Pagal CPK 80 str. 1 d. 5 p.:
  2000 Eur;
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Pagal CPK 80 str. 2 d.:
  Už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šioje dalyje nurodytus atskiruosius skundus mokamas 50 eurų žyminis mokestis.
  Pagal CPK 82 str.:
  Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
  LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (15 000 Eur) - indeksuojamas.
  Indeksavimas teismų praktikoje
  Teismas:
  select
  Data:
   
  Dėmesio! Žyminį mokestį mokantieji asmenys ir toliau turės nurodyti įmokos kodą 5660, o valstybės naudai priteistoms išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, turi būti nurodomas kodas 5662. Žr. >>
  (Primename, kad žyminio mokesčio skaičiuoklė yra neoficiali, o jos pateikiami dydžiai – preliminarūs ir gali skirtis nuo teismo nustatyto mokėtino žyminio mokesčio.)
  Atnaujinta 2024-05-01
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.