Esminės citatos iš aukščiausiųjų teismų išaiškinimų
1
44195 svarbiausios citatos iš LRKT, LAT civilinių, LVAT sprendimų
2
Ieškokite citatų įrašę žodžius, įstatymo straipsnį ar bylos kategoriją
3
Paspauskite ant citatos pavadinimo ir rasite panašias citatas
Teisės aiškinimo taisyklė
Pagal ANK 12 straipsnio 2 dalį, kriterijus, kuriais vadovaujantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytas administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustato institucijų, kurių pareigūnai turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, vadovai. Tačiau ANK 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis sąrašas veikų, kurių požymių turinčias veikas atlikęs fizinis asmuo gali būti netraukiamas administracinėn atsakomybėn arba atleidžiamas nuo jos. A. J. padaryto administracinio nusižengimo (ANK 247 straipsnio 32 dalis) paminėtame sąraše nėra. Taigi, nežiūrint to, kad UAB (duomenys neskelbtini) dėl analogiško Aplinkos apsaugos įstatymo pažeidimo nebuvo traukiama atsakomybėn, nustačius veikos mažareikšmiškumą, nei Institucijai, nei apylinkės ar apygardos teismui svarstyti A. J. atleidimo nuo administracinės atsakomybės klausimo dėl mažai pavojingos veikos padarymo, remiantis poįstatyminiame akte nustatytais kriterijais, nebuvo teisinio pagrindo.
 
Teisės aiškinimo taisyklė
<...> Apygardos teismas, atsižvelgdamas į S. B. darbo pobūdį, turimą darbo patirtį bei einamas pareigas, nevertindamas konkrečių pokalbio vykdymo aplinkybių, kokie subjektai dalyvavo pokalbyje, papildomai konstatavo, kad, nusprendęs organizuoti ir vesti pokalbį konkrečiose patalpose, jis privalėjo įsitikinti, jog šios patalpos atitinka teisės aktuose nurodytus reikalavimus, ir nustatęs, kad patalpos neturi pažymėjimo, patvirtinančio, jog saugumo zonoms priskirtos patalpos atitinka įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimus, vyksiančiam pokalbiui pasirinkti kitas patalpas. Tokios teismų išvados padarytos neatskleidus visų reikšmingų bylos duomenų, neišsiaiškinus, ar patalpa, kurioje vyko aptariamas pokalbis, apskritai neatitiko fizinės apsaugos reikalavimų, ar trūko tik tai patvirtinančių pažymėjimų, ar nusižengimo padarymo metu LKPB patalpose buvo kita, fizinės apsaugos reikalavimus atitinkanti ir atitinkamus pažymėjimus turinti, patalpa, kurioje galėjo vykti toks pokalbis. Teismai visiškai neįvertino, kad šiuo atveju į priežastinį ryšį įsiterpė pareigūno A. M., kuris turėjo leidimą dirbti su įslaptinta informacija ir atitinkamai pareigą ją saugoti, veiksmai, ir dėl jų reikšmės priežastinio ryšio nustatymui nepasisakė.‏‏‎ ‏‏‎
 
Teisės aiškinimo taisyklė
ANK 555 straipsnio kontekste galėjimas numatyti padarinius reiškia asmens, kuriam yra išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, realią galimybę konkrečioje situacijoje suprasti daromo įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo rizikingumą ar pavojingumą bei numatyti grėsmę įslaptintos informacijos saugumui.‏‏‎ ‏‏‎
 
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.