Esminės citatos iš aukščiausiųjų teismų išaiškinimų
1
44031 svarbiausios citatos iš LRKT, LAT civilinių, LVAT sprendimų
2
Ieškokite citatų įrašę žodžius, įstatymo straipsnį ar bylos kategoriją
3
Paspauskite ant citatos pavadinimo ir rasite panašias citatas
Teisės aiškinimo taisyklė
<...> klausimas dėl proceso ir (ar) atstovavimo išlaidų atlyginimo paprastai spręstinas tuo pačiu nutarimu (nutartimi), kuriuo teismas priima sprendimą dėl administracinio nusižengimo teisenos nutraukimo. <...> galimos teisinės situacijos <...>, kad procesų išlaidų atlyginimo klausimas gali (turi) būti sprendžiamas jau po administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, svarstant atskirame teismo posėdyje. Kadangi ANK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidoms atlyginti mutatis mutandis taikomos BPK nuostatos, tai reiškia, jog, nesant ANK nustatyto reglamentavimo, bet kokie proceso išlaidų atlyginimo klausimai spręstini vadovaujantis BPK nuostatomis. <...> BPK 361 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones, jeigu jas išsprendus nepakeičiama nuosprendžio esmė, o 2 dalyje pasakyta, kad teismas turi teisę priimti sprendimus, be kita ko, dėl proceso išlaidų dydžio nustatymo ir jų paskirstymo, jeigu šie klausimai neišspręsti teismo nuosprendyje. Tokiu atveju teismas turi klausimą nagrinėti vadovaudamasis BPK 362 straipsnio nustatyta tvarka.‏‏‎ ‏‏‎
 
Teisės aiškinimo taisyklė
Protingas šių specialiųjų saugos taisyklių laikymosi aiškinimas leidžia teigti, kad atidus ir rūpestingas dūmtraukio savininkas, jei jis neeksploatuoja dūmtraukio, patikrinęs, kad jame išties nesusikaupę suodžių, nėra įsakmiai įpareigotas švarų, t. y. neturintį suodžių, dūmtraukį periodiškai valyti. Kita vertus, siekiant užtikrinti dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių naudojimo priešgaisrinę saugą, juos naudojantys asmenys turi atitinkamų taisyklių reikalavimų protingai ir atsakingai laikytis ir, esant abejonių dėl to, ar eksploatuoti dūmtraukį saugu, susilaikyti nuo tokių įrenginių naudojimo.‏‏‎ ‏‏‎
 
Teisės aiškinimo taisyklė
<...> skiriama nuobauda turi nubausti teisės pažeidėją, sukelti teisės pažeidėjui neigiamas pasekmes, o tokių pasekmių atsiradimas pats savaime neturėtų būti laikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti paskirtą nuobaudą, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto, įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-5-303/2017, administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-39-1073/2019).‏‏‎ ‏‏‎

  • Santrauka
    • LAT: už pakartotinį transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą ar jos vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimą
 
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.