Esminės citatos iš aukščiausiųjų teismų išaiškinimų
1
43650 svarbiausios citatos iš LRKT, LAT civilinių, LVAT sprendimų
2
Ieškokite citatų įrašę žodžius, įstatymo straipsnį ar bylos kategoriją
3
Paspauskite ant citatos pavadinimo ir rasite panašias citatas
Citata atrinkta teisininkų
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sąvoka „duomenų bazė“ Duomenų bazių direktyvos 1 straipsnio 2 dalies prasme reiškia bet kokį pavienių darbų, duomenų ar kitokios medžiagos, galinčių būti atskirtų vienas nuo kito nekeičiant turinio vertės, rinkinį, kuriame pateikiamas bet koks metodas ar sistema, leidžiantys rasti bet kokius jį sudarančius duomenis (ESTT 2004 m. lapkričio 9 d. sprendimas byloje Fixtures Marketing Ltd prieš Organismos prognostikon aguonon podosfairou AE (OPAP), C-444/02, 32 punktas).‏‏‎ ‏‏‎
 
Citata atrinkta teisininkų
Bylose dėl teismo sprendimu nustatytos atskirai gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymo, sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą antstolis surašo ir teismui perduoda tik nustatęs esant pakankamai objektyvių duomenų apie teismo sprendimo (nutarties) dėl skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos neįvykdymą. Tai reiškia, kad antstolis, perduodamas teismui spręsti klausimą dėl tokio teismo sprendimo (nutarties) neįvykdymo, akte turi nurodyti, kokiais konkrečiais tėvo (motinos) veiksmais (neveikimu) pasireiškė teismo sprendimo (nutarties) neįvykdymas ir kokios aplinkybės (įrodymai), antstolio vertinimu, patvirtina šiuos veiksmus (neveikimą). Teismas, spręsdamas sprendimo (nutarties) neįvykdymo klausimą pagal CPK 771 straipsnio 6 dalį, be kita ko, patikrina, ar byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių akte nurodytus konkrečius tėvo (motinos) veiksmus (neveikimą), kuriais pasireiškė teismo sprendimo (nutarties) neįvykdymas. Tokios bylos nagrinėjimo dalykas yra antstolio surašytame akte nurodyti tėvo (motinos) veiksmai (neveikimas), t. y. jų egzistavimas ir įtaka sprendime (nutartyje) nustatytai skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35-969/2020, 23 punktas; 2023 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-119-969/2023, 40 punktas).
 
Citata atrinkta teisininkų
Kasacinio teismo vertinimu, nors juridinio asmens veiksmai atitinka teisėto valinio veiksmo apibrėžimą, tačiau nurodyti skiriamieji bendrovės įstatų nuo sandorių požymiai, taikytini vertinant ir asociacijos įstatus, neleidžia asociacijos įstatų kvalifikuoti kaip sandorio. Asociacijos įstatai neatitinka esminių sandorių požymių dėl kelių priežasčių, pirma, jie aiškiai priskiriami steigimo dokumentams (CK 2.46 straipsnio 1 dalis, Asociacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 1 dalis). Antra, asociacijos įstatai privalomi tiek jų priėmime nedalyvavusiems nariams, tiek po jų priėmimo įstojusiems nariams, taip pat ir tiems nariams, kurie balsavo prieš tokią įstatų redakciją. Trečia, asociacijos įstatų turinys reglamentuotas įstatymu (Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis), juose gali būti numatytos ir kitos asociacijos veiklos nuostatos, jeigu jos neprieštarauja Konstitucijai, Civiliniam kodeksui, šiam ar kitiems įstatymams (Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalis), o tai riboja šalių autonomiją.‏‏‎ ‏‏‎
 
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.