Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2022 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 03-142 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2023 metais nustatymo“ (TAR, 2022-10-10, Nr. 2022-20618)
  • 2024-01-01 Negaliojantis
    2023-01-01 Įsigalioja
    2022-10-10 Paskelbta
    2022-09-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2023 09 25 nutarimu Nr. 03-141 (nuo 2024 01 01)

(TAR, 2023, Nr. 2023-18795)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL MAKSIMALAUS KOMISINIO ATLYGINIMO UŽ PAGRINDINĖS MOKĖJIMO SĄSKAITOS PASLAUGĄ DYDŽIO 2023 METAIS NUSTATYMO

 

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. 03-142

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 73 straipsnio 1 dalimi ir Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03-154 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 4–8 punktais, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Nustatyti maksimalų komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydį 2023 metais – 1,37 Eur per mėnesį.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2021 m. rugsėjo 16 d. nutarimą Nr. 03-138 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2022 metais nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.