Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 03-164 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2023 metais patvirtinimo“ (TAR, 2022-10-21, Nr. 2022-21399)
  • 2023-03-02 Galiojantis
    2022-10-22 Įsigalioja
    2022-10-21 Paskelbta
    2022-10-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ĮMOKŲ DYDŽIŲ 2023 METAIS PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 20 d. Nr. 03-164

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 211 straipsnio 2 dalimi, Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodika ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 03-73 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžius 2023 metais (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                  GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-164

 

KEISTA:

2023 02 28 nutarimu Nr. 03-49 (nuo 2023 03 02)

(TAR, 2023, Nr. 2023-03778)

 

PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ĮMOKŲ DYDŽIAI 2023 METAIS

 

Eil.

nr.

RINKOS DALYVIAI

ĮMOKŲ BAZĖ

MAKSIMALUS

ĮMOKŲ DYDIS

ĮMOKŲ

DYDIS 2023 m.

 

1.

Kredito įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Vidutinis metinis turtas

0,017 proc.

0,01445 proc.

 

2.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Vidutinis metinis turtas

0,0057 proc.

0,004845 proc.

 

3.

Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

 

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma

0,0125 proc.

0,01125 proc.

 

4.

Elektroninių pinigų įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

0,585 proc.

 

5.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

0,585 proc.

 

6.

Mokėjimo įstaigos

 

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

0,585 proc.

 

7.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

0,585 proc.

 

8.

Draudimo ir perdraudimo įmonės; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,26 proc.

0,221 proc.

 

9.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,13 proc.

0,111 proc.

 

10.

Finansų maklerio įmonės

 

Metinės pajamos

0,3 proc.

0,27 proc.

 

11.

Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

 

Metinės pajamos

0,15 proc.

0,135 proc.

 

111.

Pagrindinės sandorio šalys

25 000 Eur

22 500 Eur

 

12.

 

Valdymo įmonės, investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonėms, ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomų neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų grynųjų aktyvų vertė

0,05 proc.

0,045 proc.

 

 

 

 

Valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertė

0,02 proc.

 

0,018 proc.

 

 

13.

Reguliuojamos rinkos operatoriai

 

21 721 Eur

19 549 Eur

 

14.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

 

30 000 Eur

27 000 Eur

 

15.

Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

 

868 Eur

781 Eur

 

16.

Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

 

434 Eur

391 Eur

 

17.

Draudimo brokerių įmonės

 

434 Eur

391 Eur

 

18.

Finansų patarėjo įmonės

 

434 Eur

391 Eur

 

19.

Valiutos keityklų operatoriai

 

434 Eur

 

391 Eur

 

20.

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai arba sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai

3 000 Eur

2 700 Eur

 

21.

Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma

0,0125 proc.

0,01125 proc.

 

22.

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

3 000 Eur

2 700 Eur

 

23.

Nepriklausomi kredito tarpininkai

217 Eur

 

195 Eur

 

 

24.

Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai

217 Eur

 

195 Eur

 

25.

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo filialas

15 000 Eur

13 500 Eur

 

26.

Finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai

217 Eur

195 Eur

 

27.

Lyginamojo indekso administratorius

217 Eur

195 Eur

 

28.

Informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai

217 Eur

195 Eur

 

29.

Prižiūrimi duomenų teikėjai

217 Eur

195 Eur

 

30.

Nacionalinės plėtros įstaigos

2 000 Eur

1 800 Eur

 

31.

Mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančiosios bendrovės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje

5 000 Eur

4 500 Eur

 

32.

Padengtųjų obligacijų bendrovės

1 000 Eur

900 Eur

 

33.

Pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės

1 000 Eur

900 Eur

 

34.

Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai

1 000 Eur

900 Eur

 

35.

Pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjai

1 000 Eur

900 Eur

 

36.

Pirminiai skolintojai

1 000 Eur

900 Eur

 

37.

Trečiosios šalys, tikrinančios pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį paprastiems, skaidriems ir standartizuotiems kriterijams

1 000 Eur

900 Eur

 

38.

Kiti Europos asmeninės pensijos produkto teikėjai ir Europos asmeninės pensijos produkto platintojai, kai jie išleidžia ir (arba) platina tokius produktus, kurie nepatenka į šiame priede nurodytą įmokų bazę

1 000 Eur

900 Eur

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.