Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2023 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 03-141 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2024 metams nustatymo“ (TAR, 2023-09-27, Nr. 2023-18795)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2024-01-01 Įsigalioja
    2023-09-27 Paskelbta
    2023-09-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL MAKSIMALAUS KOMISINIO ATLYGINIMO UŽ PAGRINDINĖS MOKĖJIMO SĄSKAITOS PASLAUGĄ DYDŽIO 2024 METAMS NUSTATYMO

 

2023 m. rugsėjo 25 d. Nr. 03-141

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 73 straipsnio 1 dalimi ir Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03-154 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 4–8 punktais, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Nustatyti maksimalų komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydį 2024 metams – 1,47 Eur per mėnesį.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2022 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 03-142 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2023 metais nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                        GEDIMINAS ŠIMKUS

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.