Esminės citatos iš aukščiausiųjų teismų išaiškinimų
1
44166 svarbiausios citatos iš LRKT, LAT civilinių, LVAT sprendimų
2
Ieškokite citatų įrašę žodžius, įstatymo straipsnį ar bylos kategoriją
3
Paspauskite ant citatos pavadinimo ir rasite panašias citatas
Teisės aiškinimo taisyklė
<...> papildomas, palyginti su pagrindinėmis administracinio nusižengimo sudėtimis, t. y. ANK 424 straipsnio 3 ir 4 dalimis, požymis, didinantis administracinio nusižengimo pavojingumą, dėl to įstatymo leidėjui nustatant griežtesnę administracinę nuobaudą (ANK 424 straipsnio 5 dalis), yra ANK 424 straipsnio 3 ir 4 dalyse draudžiamų veiksmų padarymo pakartotinumas. Nors aptariamo straipsnio 5 dalies dispozicija suformuluota kitaip nei kituose šio kodekso specialiosios dalies straipsniuose, – joje nurodomas veiksmų, bet ne administracinio nusižengimo pakartotinumas, kaip, pavyzdžiui, ANK 440 straipsnio 3 dalyje, ANK 449 straipsnio 6 dalyje ir kt., – toks šios normos dispozicijos suformulavimas nesudaro pagrindo vadovautis vien lingvistiniu įstatymo aiškinimo metodu. Esant ANK bendrojoje dalyje įtvirtintai administracinių nusižengimų pakartotinumo sampratai (ANK 40 straipsnis), būtinas ir sisteminis įstatymo aiškinimas. Pagal ANK 40 straipsnį laikoma, kad administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per nustatytą terminą padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje nurodytą administracinį nusižengimą. Taigi, bet kurioje aptariamo ANK 424 straipsnio dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas antrą kartą (ar daugiau) ANK 40 straipsnyje aptarto termino laikotarpiu laikytinas pakartotiniu, nepriklausomai nuo to, ar antrą kartą padarytas administracinis nusižengimas yra identiškas pirmajam. <...> įstatymų leidėjas, pakeisdamas ANK 424 straipsnį ir jį papildydamas 5 dalimi, turėjo tikslą nustatyti efektyvias ir atgrasančias poveikio priemones asmenims, kurie pakartotinai vairuoja transporto priemonę neturėdami teisės ją vairuoti, nepriklausomai nuo teisės vairuoti neturėjimo pagrindo (apskritai neįgijus teisės vairuoti, teisė vairuoti atimta ar sustabdyta ir pan.). Dėl to darytina išvada, kad atsakomybė pagal ANK 424 straipsnio 5 dalį kyla ne tik tuomet, kai padaromi vienas kito atžvilgiu tie patys (identiški) pakartotiniai nusižengimai, pavyzdžiui, nustatyti ANK 424 straipsnio 3 dalyje, bet ir tuomet, kai padaromi vienas kito atžvilgiu pakartotiniai nusižengimai, iš kurių vienas, pavyzdžiui, atitinka ANK 424 straipsnio 3 dalies sudėtį, o kitas – ANK 424 straipsnio 4 dalies sudėtį.‏‏‎ ‏‏‎
 
Teisės aiškinimo taisyklė
<...> administracinio nusižengimo pakartotinis padarymas yra administracinę atsakomybę sunkinanti aplinkybė (ANK 36 straipsnio 1 dalies 12 punktas), kuri įvertinama skiriant administracinę nuobaudą (ANK 34 straipsnio 1 dalis). Tačiau <...> skiriant administracinę nuobaudą neatsižvelgiama į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri ANK specialiosios dalies straipsnyje nurodyta kaip administracinio nusižengimo požymis (ANK 36 straipsnio 2 dalis). <...> Institucijos <...> nutarime ir <...> teismo <...> nutartyje nustatyta M. S. administracinę atsakomybę sunkinanti aplinkybė – administracinio nusižengimo pakartotinis padarymas – šalintina.‏‏‎ ‏‏‎
 
Teisės aiškinimo taisyklė
<...> pagal šiuo metu pareikštą įtarimą yra tiriamas ir įtariamosios I. K.-M. vairavimas apsvaigus. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo aspektu gali kilti abejonių dėl principo non bis in idem pažeidimo baudžiamajame procese, kiek jis galimai vyksta ir dėl vairavimo apsvaigus, kai už to paties vairavimo metu padarytus kitus Kelių eismo taisyklių pažeidimus vairuotoja jau nubausta administracine tvarka. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad: 1) galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje dėl BK 281-1 straipsnio 1 dalies nėra priimtas; 2) išvengiant abejonių dėl principo non bis in idem pažeidimo, baudžiamojoje byloje aprašant nusikalstamos veikos, numatytos BK 281-1 straipsnio 1 dalyje, padarymo aplinkybes vertintina, ar už analogiškus veiksmus vairuotoja nėra nubausta ANK nustatyta tvarka (ANK 417 straipsnio 7 dalis, ANK 420 straipsnio 1 dalis, ANK 426 straipsnio 2 dalis); 3) jei ikiteisminio tyrimo metu būtų nustatytos tik alkoholio vartojimo po eismo įvykio aplinkybės, <...> pagal išdėstytą EŽTT praktiką, eismo įvykio kaltininko faktinės veikos, savo pobūdžio ir laiko aspektais pakankamai atskirtos viena nuo kitos, paprastai neturėtų būti traktuojamos kaip tapačios idem kriterijaus prasme, nors ir yra susijusios su tuo pačiu eismo įvykiu.‏‏‎ ‏‏‎
 
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.