Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 25-745)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. 2018 05 24 įstatymas Nr. XIII-1179 (TAR, 2018, Nr. 2018-09070) taikomas rengiant 2019 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

2. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-684 (TAR, 2021, Nr. 2021-25110) nustatyta, kad:

– įstatymas Nr. XIV-684 taikomas rengiant 2022 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas;

– Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių finansinių ataskaitų ir metinės ataskaitos parengimo tvarka taikoma tol, kol Lietuvos Respublikos finansų ministras patvirtina Lietuvos finansinės atskaitomybės standartą;

– iki įstatymo Nr. XIV-684 įsigaliojimo dienos (2022 05 01) nebaigus pradėtų asociacijos reorganizavimo procedūrų, asociacija pagal asociacijos reorganizavimo pabaigos dienos duomenis parengia finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

– iki įstatymo Nr. XIV-684 įsigaliojimo dienos nebaigus pradėtų asociacijos likvidavimo procedūrų, likvidatorius pagal likvidavimo pabaigos dienos duomenis parengia likvidavimo ataskaitą.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASOCIACIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarky

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Įmonių teisė“:
  Advokatų kontora Tamulytė ir partneriai "Foxen"
  Vilnius. Kontaktai
  Kazimieras Karpickis
  Vilnius. Kontaktai
  Advokato V. Kaupo kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba