Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2019 01 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-12037)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Atkreipiame dėmesį, kad 2018 06 29 įstatymu Nr. XIII-1370 (TAR, 2018, Nr. 2018-12037) (2018 12 18 įstatymo Nr. XIII-1789 (TAR, 2018, Nr. 2018-21118), 2021 05 27 įstatymo Nr. XIV-371 (TAR, 2021, Nr. 2021-13179) redakcija)) nauja redakcija dėstomo valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios įstatymo Nr. XIII-1370 3 straipsnio nuostatos.

2. 2020 06 25 įstatymu Nr. XIII-3136 (TAR, 2020, Nr. 2020-15128) nustatyta, kad tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros, pradėtos iki 2020 07 31, atliekamos iki įstatymo Nr. XIII-3136 įsigaliojimo galiojusia tvarka.

3. 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-863 (TAR, 2022, Nr. 2022-00166) nustatyta, kad:

– centralizuotų konkursų į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos padalinio vadovo pareigas procedūros, pradėtos iki 2022 01 14, baigiamos iki 2022 01 14 galiojusia tvarka;

– iki 2022 01 14 pradėtos ir nebaigtos sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo procedūros toliau nebevykdomos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS

ĮSTATYMAS

 

1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo teises ir pareigas, atsakomybę, darbo užmokestį, so

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Valstybės tarnybos teisė“:
  Vidmondas Vėgelis
  Vilnius. Kontaktai
  Žeknienės, Žiužnienės ir partnerių advokatų kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Neringa Kučinskaitė
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba