Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014-08-26, Nr. 2014-11269)
  • 2024-05-01 Galiojantis
    2014-08-27 Įsigalioja
    2014-08-26 Paskelbta
    2014-08-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2017 06 30 įsakymu Nr. 3D-447 (TAR, 2017, Nr. 2017-11223) nustatyta, kad įsakymu Nr. 3D-447 patvirtinta paramos paraiškų atrankos tvarka taikoma paraiškoms, pateiktoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos (2017 07 01).

2. Vadovaujantis 2017 10 13 įsakymu Nr. 3D-645 (TAR, 2017, Nr. 2017-16275) nustatyta, kad įsakymu Nr. 3D-645 patvirtinta paramos paraiškų vertinimo organizavimo tvarka taikoma paramos paraiškoms, kurių priėmimo pradžios data yra vėlesnė nei šio įsakymo įsigaliojimo data (2017 10 14).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 3D-507

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                            VIRGINIJA BALTRAITIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 05 09

(TAR, 2018, Nr. 2018-07436)

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) bei Programos priemonių bendrą administravimo tvarką. Programos priemonių ir (arba) priemonių veiklos sričių, veiklų (toliau –

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.