Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. LB-20130924 „Teisingos akcijų kainos nustatymo gairės“ (Paskelbta institucijos)
  • 2013-09-24 Galiojantis
    2013-09-24 Paskelbta
    2013-09-24 Įsigalioja
    2013-09-24 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

PATVIRTINTA

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus

2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 241-200

 

TEISINGOS AKCIJŲ KAINOS NUSTATYMO GAIRĖS

 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, siekdama užtikrinti, kad būtų efektyviai taikomi privalomo oficialaus siūlymo ir privalomo akcijų pirkimo ir pardavimo institutai ir kad kuo objektyviau būtų atsižvelgiama į skirtingas stambiųjų ir smulkiųjų akcininkų teises bei interesus, skatindama tarptautiniais vertinimo standartais paremtą nuoseklią ir vienodą akcijų vertinimo praktiką bei per keletą metų susiformavusią privalomo oficialaus siūlymo ir privalomo akcijų pardavimo ir pirkimo institutų taikymo praktiką, pateikia Teisingos akcijų kainos nustatymo gaires (toliau – Gairės).

Gairių tikslas – paaiškinti teisingos akcijų kainos nustatymą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, atkreipti rinkos dalyvių dėmesį į svarbiausius teisingos kainos nustatymo principus, pagrindinius jų taikymo aspektus ir padėti jiems tinkamai taikyti teisės aktų reikalavimus.

 

I DALIS. TEISINIS PAGRINDAS

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas (Žin., 2007, Nr. 17-626; 2011, Nr. 145-6819) (toliau – Įstatymas).

 

II DALIS. TAIKYMO SRITIS

 

Gairės reglamentuoja, kaip nustatoma teisinga akcijų kaina, pagrįsta Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje ir 37 straipsnio 4 dalyje nustatytais principais ir (arba) teisinga akcijų verte, kai teisinga kaina nustatoma asmens pasirinktu būdu, teikiant privalomą oficialų siūlymą ir privalomai parduodant ir perkant akcijas.

 

III DALIS. TAIKYMO SUBJEKTAI

 

Gairės skirtos nuosavybės vertybinių popierių savininkams, kuriems taikomos privalomo oficialaus siūlymo arba privalomo akcijų

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.