Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
119 str. | Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2015-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2016-12-01
Teisės akto statusas: Negaliojantis (nuo 2016-12-01)
Su straipsniu susiję duomenys
 • 119 straipsnis.     Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimas

  KEISTA:

  1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

  (Žin., 1987, Nr. 13-134)

  2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

  (Žin., 1992, Nr. 21-610)

  3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

  (Žin., 1994, Nr. 58-1132)

  4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

  (Žin., 2000, Nr. 22-552)

  5. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

  (Žin., 2005, Nr. 83-3040)

  6. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

  (Žin., 2008, Nr. 81-3181)

  7. 2014 10 16 įstatymu Nr. XII-1236 (nuo 2015 01 01)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-15013)

   

  Plaukiojimas vidaus vandenų transporto priemonėmis, neaprūpintomis gelbėjimosi priemonėmis, ar šių priemonių privalomo naudojimo reikalavimų pažeidimas –

  užtraukia baudą nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų.

  Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas pažeidžiant nustatytus laivybos saugumą užtikrinančius reikalavimus; vidaus vandenų kelių ženklų reikalavimų nesilaikymas; vidaus vandenų transporto priemonių bendros judėjimo tvarkos, prasilenkimo ir aplenkimo, manevravimo taisyklių pažeidimas; vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimas, plaukiojimas ir stovėjimas uždraustose akvatorijose ir rajonuose; plaukimas vidaus vandenų transporto priemonėmis nenavigaciniu laiku arba itin nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis; keleivių saugumą lipant į vidaus vandenų transporto priemones, kelionės metu ir išlipant iš jų užtikrinančių taisyklių pažeidimas –

  užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

  Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti arba neturint teisės vairuoti šios rūšies vidaus vandenų transporto priemones ar vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai jas vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, ar perdavimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemones asmeniui, neturinčiam teisės jas vairuoti, –

  užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

  Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse nurodyti veiksmai, sukėlę avarinę situaciją, tai yra privertę kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti eismo greitį, kryptį arba imtis kitokių priemonių savo ar kitų eismo dalyvių saugumui užtikrinti, arba padaryti pakartotinai per vienerius metus, –

  užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą iki vienerių metų ir pareigūnams – baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo vienerių iki dvejų metų.

  Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas nuo 0,41 promilės neblaivumo (girtumo) laipsnis, arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba perdavimas vairuoti transporto priemones tokiems asmenims, taip pat vidaus vandenų transporto priemonių vairuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) –

  užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų.

  Vidaus vandenų laivybos taisyklėse numatytų kitų saugumo reikalavimų pažeidimas –

  užtraukia baudą nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba