Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
270 str. | Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2003-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2010-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Yra naujesnių straipsnio redakcijų, jas rasite ČIA >
Su straipsniu susiję duomenys
 • 270 straipsnis. Sprendimo turinys

  1. Sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys.

  2. Įžanginėje sprendimo dalyje nurodoma:

  1) sprendimo priėmimo laikas ir vieta;

  2) sprendimą priėmusio teismo pavadinimas;

  3) teismo sudėtis (teisėjo (teisėjų) vardas ir pavardė), teismo posėdžio sekretorius, šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys;

  4) ginčo dalykas.

  3. Aprašomojoje sprendimo dalyje turi būti:

  1) ieškovo reikalavimų ir paaiškinimų santrauka;

  2) atsakovo atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka;

  3) kitų dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų santrauka.

  4. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti nurodoma:

  1) teismo nustatytos bylos aplinkybės;

  2) įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas;

  3) argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus;

  4) įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai.

  5. Rezoliucinėje sprendimo dalyje turi būti:

  1) teismo išvada ieškinį ir (ar) priešieškinį patenkinti visiškai ar iš dalies, kartu išdėstant patenkinto ieškinio turinį, arba ieškinį ir (ar) priešieškinį atmesti;

  2) įstatymų numatytais atvejais – priteistų palūkanų dydis ir laikotarpis, iki kada jos išieškomos;

  3) nurodymas apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą;

  4) teismo išvados dėl kitų sprendimu išspręstų klausimų;

  5) sprendimo apskundimo termino ir tvarkos nurodymas.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba