Vartotojų kainų indeksai (VKI) žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti

VKI pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą" 2 punktą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82 straipsnio 2 dalį:

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2019 m. birželio mėn.

2019 m.

 

 

100,2

100,6

2020 m.

100,9

101,0

100,9

100,8

2021 m.

102,6

104,7

107,3

111,5

2022 m.

118,7

126,6

133,2

135,7

2023 m.

138,4

138,1

138,2

137,4

2024 m.

138,4

 

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2018 m. sausio mėn.

2018 m.

100,2

101,2

101,7

101,5

2019 m.

102,8

103,7

103,9

104,3

2020 m.

104,6

104,7

104,7

104,6

2021 m.

106,3

108,5

111,3

115,6

2022 m.

123,1

131,3

138,1

140,7

2023 m.

143,5

143,2

143,3

142,4

2024 m.

143,6

Palyginti su 2017 m. liepos mėn.

2017 m.

 

 

101,0

101,4

2018 m.

101,9

103,0

103,4

103,3

2019 m.

104,6

105,5

105,7

106,1

2020 m.

106,5

106,6

106,5

106,4

2021 m.

108,2

110,5

113,3

117,6

2022 m.

125,2

133,6

140,6

143,2

2023 m.

146,0

145,7

145,8

144,9

2024 m.

146,1

Palyginti su 2015 m. sausio mėn.

2015 m.

100,4

101,5

100,8

101,2

2016 m.

101,6

102,2

101,7

103,0

2017 m.

104,7

105,9

106,5

107,0

2018 m.

107,6

108,6

109,1

109,0

Palyginti su 2011 m. spalio mėn.

2011 m.

 

 

 

100,0

2012 m.

101,7

102,3

103,3

102,9

2013 m.

103,3

103,6

103,7

103,2

2014 m.

103,5

103,7

103,6

103,0

Palyginti su 2003 m. sausio mėn.

2003 m.

100,0

100,0

98,1

98,7

2004 m.

99,0

101,0

101,2

101,6

2005 m.

102,2

103,0

103,8

104,6

2006 m.

105,4

106,8

107,1

109,3

2007 m.

110,2

112,0

114,7

118,2

2008 m.

122,7

126,0

127,3

128,2

2009 m.

132,1

131,3

130,8

129,8

2010 m.

131,8

132,7

133,2

134,8

2011 m.

136,8

139,1

139,2

139,4

2012 m.

141,8

142,6

143,9

143,3

2013 m.

143,9

144,3

144,4

143,9

2014 m.

144,2

144,5

144,3

143,5